dinsdag 17 januari 2017

49 jongen zitten nu afzonderlijk. De weduwduivinnen zitten er nog bij omdat de jongste jongen maar 18 dagen zijn. In de loop van de week verhuizen die naar de volière.
De weduwnaarshokken heb ik opgeruimd. Nesten en mest van de jongen verwijderd. Al het eten dat op de grond lag aan de kippen gegeven. Vers stro op de grond. Nu breekt een periode van winterrust aan. Gerrit plus van versele en 50% zuivere duivengerst.
De jongen krijgen voorlopig nog volle bak kweek...beestjes moeten nog groeien !

dinsdag 3 januari 2017

Reeds 32 jongskes hebben hun ringske rond hunne poot. Eén jong heb ik verwijderd. Waarschijnlijk is het met meer dan 1 dag verschil uit het ei gekropen. Het was na 1 week maar de helft zo groot als broertje (of zusje). Selectie begint vanaf dag 1.


Tijdens de winterkweek geef ik volle bak eten. Te veel zelfs... de bodem ligt soms vol met eten. Gisteren heb ik alles eens opgekuist. Maar beter te veel dan te weinig... zo praat ik mijn eigen gemakzucht goed :)


donderdag 22 december 2016

Niet alleen de Amerikaanse verkiezingen werden door de Russen beïnvloed...ook in mijn blog zijn ze terug aan het snuffelen :)
Op 1 dag tijd 75 pageviews.

maandag 12 december 2016

De leg:   duiven samen gezet op 26/11/2016

1/12/2016: 1 koppel => deze eitjes werden reeds weg genomen, waren niet goed.
5/12 : 4 koppels
6/12 : 6 koppels
7/12 : 7 koppels
8/12 : 2 koppels
9/12 : 4 koppels
10/12: 2 koppels
11/12: 2 koppels
12/12: 1 koppel

2 koppels hebben nog geen eitjes gelegd => weduwnaars

Hokken staan dag en nacht open, geen vloerverwarming. Weduwnaars hebben licht tot 19 uur, kwekers tot 20 uur.
Gezien deze omstandigheden is de leg vrij goed verlopen. Beter dan de voorbije jaren.
De duivin van het koppel welke na 5 dagen al gelegd had, legt sinds vorig jaar eieren waarvan de schelp niet 100% in orde is. Vandaar waarschijnlijk de reden dat de eitjes ook niet bevrucht waren.
Maar ik wou haar toch nog een kans geven... als weduwduivin is ze een topper!


zondag 4 december 2016


Eén week na het samen zetten....

dinsdag 29 november 2016

Ik heb al mijn duiven zaterdag samen gezet. Alles verliep vrij vlot gezien de voorkoppeling. Normaal was ik van plan om nog een weekje te wachten met de definitieve koppeling. Maar de voorbije week hebben al mijn jaarling weduwnaars hun partner gevonden. Sommige nestelen liever tussen het stro op de grond en weigeren een bak te kiezen. Bij 2 jaarlingen is dit nog niet gelukt...ik laat ze nu hun goesting doen.
Bij het keuren van mijn duivinnen vond ik dat deze goed in orde zaten. Aangezien de koppeling goed verlopen is, ga ik alles bij elkaar laten zitten. Ik hoef maar met 1 duivin rekening te houden op mijn kweekhok. Deze vliegt nog altijd naar haar partner en woonbak van vorig jaar. Enkele dagen om beurten opsluiten in hun woonbak is de oplossing. Na drietal dagen zal dit ook wel in orde komen.


Elke avond gooi ik nu in elke nestbak een beetje gritmengeling. De doffers zitten de duivinnen zodanig op de hielen dat ze nauwelijks kunnen gaan eten of verse grit oppikken.


Afwachten nu hoe de leg zal verlopen. Als 90% gelegd heeft binnen de 14 dagen ben ik tevreden.dinsdag 22 november 2016

In het weekend zullen veel liefhebbers hun duiven samen zetten. Normaal doe ik dit ook rond de 27ste november.
Voor dit jaar ga ik een weekje langer wachten. Momenteel ben ik bezig met mijn jaarse weduwnaars voor te koppelen. Dit loopt niet al te vlot. Ik hecht er veel belang aan dat ze vrij hun partner en woonbak kunnen kiezen. Ben er van overtuigd dat dit later zijn vruchten zal afwerpen. De oude weduwnaars zitten momenteel in het hok ernaast. Zo kunnen de jaarlingen rustig hun gang gaan.
Bij de kwekers verliep de voorkoppeling vrij vlot. In het weekend laat ik deze nog eens een volledige dag samen. Zo geraken ze opgewarmd om de week nadien definitief met de winterkweek te starten.